Što je to termografija?

Termografija je beskontaktna nerazorna mjerna metoda određivanja raspodjele temperature na površini snimljenog objekta. Rezultat termografskog snimanja je termogram.

Termogram je slika toplinskog zračenja koja u sivim ili raznobojnim tonovima prikazuje raspodjelu intenziteta IC zračenja površine objekta koji je snimljen termografskom kamerom.

  Prednosti termografije u odnosu na klasične metode mjerenja temperature:
 • beskontaktnost (omogućuje mjerenje na daljinu, na nedostupnim mjestima, sa sigurne udaljenosti, ne utječe se na rezultat mjerenja)
 • dvodimenzionalnost (slika kao prikaz rezultata, ogroman broj istovremenih mjernih točaka)
 • ,
 • brzina (rad u realnom vremenu, praćenje dinamičke pojave)
  Ograničenja termografije su:
 • mjeri se samo temperatura na površini objekta,
 • mjerenja poliranih metalnih površina su u pravilu netočna,
 • ne može se snimati kroz staklene površine.
  Postoje 2 vrste termografskog snimanja:
 • kvalitativno (daje samo okvirne informacije o snimanom objektu te raspodjelu temperature na površini istog-izuzetno prikladno za brze procjene i detekciju nepravilnosti)
 • kvantitativno (daje točne podatke o temperaturi snimanog objekta-spor proces za koji su potrebni brojni parametri).

U zgradarstvu se u najvećem broju slučajeva koristi kvalitativno mjerenje.

  Termografija se u zgradarstvu koristi za kontrolu:
 • cijelih građevina (proboji za instalacije, propuštanje instalacija, fuge na zatvorima,...)
 • krovova (propuštanje vlage, loša izolacija,...)
 • fasada (toplinski gubitci, oštećenja raznih vrsta, delaminacija slojeva, pojava vlage,...)
 • sustava klimatizacije/grijanja/hlađenja (loša izolacija, neprohodni cjevovodi, propusti zraka, neispravni ventili, ...)
 • izvršenih radova (novi zatvori, novopostavljeni rigips, izolacije raznih vrsta,...).
www.000webhost.com